ISO 20252:2019

Deze kwaliteitsnorm heeft betrekking op alle activiteiten ten behoeve van markt-, opinie- en sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Het gaat hierbij om kwalitatief en kwantitatief onderzoek maar ook om observatie.

In 2019 is de nieuwste versie van ISO 20252 gepubliceerd: ISO 20252:2019. Hierin wordt gewerkt met een zestal ‘Annexes’ waarmee voor de buitenwacht duidelijker wordt welke onderzoeksactiviteiten het betrokken bureau ontplooit:

Annex A: Sampling en Access panels

Annex B: Fieldwork (alle onderzoek met behulp van interviewers)

Annex C: Physical observation

Annex D: Digital observation / analytics

Annex E: Self completion (met name online onderzoek)

Annex F: Data management en Data processing

Met de komst van ISO 202652:2019 is ISO 26362:2009 komen te vervallen: de geactualiseerde tekst van deze norm maakt nu onderdeel uit van Annex A van     ISO 20252:2019

Klik hier voor meer informatie