ISO 14001:2015

Deze norm heeft betrekking op het milieubeleid van de onderneming. Milieu is bij het uitvoeren van onderzoek over het algemeen geen problematisch aandachtspunt maar veel organisaties willen zich er toch van vergewissen dat zij op een aantoonbaar goede wijze met het milieu omgaan. Deze norm helpt daarbij.

Klik hier voor meer informatie