ISO 27001:2013

Deze norm richt zich op informatiebeveiliging: het tegengaan van ongeoorloofde toegang tot bestanden, het bewaken van de integriteit van bestanden en het reageren op incidenten en calamiteiten. Met de komst van de GDPR (Europese richtlijn inzake privacybescherming) wordt databeveiliging nog belangrijker.

Klik hier voor meer informatie