ISO 26362:2009

Sinds begin 2019 is deze norm geïntegreerd in ISO 20252:2019. Dit betekent dat  ISO 26362:2009 als stand-alone norm uiterlijk in 2022 komt te vervallen.

De norm ISO 26362:2009 heeft betrekking op access panels die gebruikt worden bij het uitvoeren van onderzoeksprojecten. Het kan hierbij gaan om ‘sample-only’ panels die door uiteenlopende onderzoekers ingeschakeld kunnen worden maar de norm heeft ook betrekking op eigen panels van marktonderzoekbureaus. Ook ‘private’ panels (bijvoorbeeld een klantenpanel van een bedrijf) kunnen gecertificeerd worden.

Klik hier voor meer informatie